På denna sida kan du se några av våra utförda jobb i bilder. Vi arbetar både lokalt men också utanför Sveriges gränser.
Kontakta Jensens Finsnickerier i Gävle för mer information.